Seong-Jin Cho | Video | Mozart: Rondo in A Minor, K. 511