Sheku Kanneh-Mason | 11.09.2024 KKL, Luzern, Shostakovich: Cello Concerto no. 1