Thomas Quasthoff | 24.03.2024 Konzerthaus Dortmund, Dortmund, 18:00