Seong-Jin Cho | 10.05.2023 Konzerthaus, Freiburg, Mozart: Piano Concerto no. 12 K. 414Chopin: Piano Concerto no. 1