Kian Soltani | Termin | 27.05.2019 Stadthalle, Wilhelmshaven, <p>Saint-Sa&euml;ns: Cello Concerto no. 1</p>