Grigory Sokolov | Termin | 28.04.2020 Laeiszhalle, Hamburg