Grigory Sokolov | Termin | 26.04.2021 Laeiszhalle, Hamburg