Grigory Sokolov | Termin | 15.11.2020 Konzerthaus, Freiburg