Gidon Kremer | 18.02.2024 Konzerthaus Dortmund, Dortmund, 18:00