Daniel Hope | 14.04.2023 Schloss Elmau, Krün, 22:00