Daniel Hope | 05.04.2024 Schloss Elmau, Krün, 21:30